H-ITB Emeléstechnika
Emeléstechnika felsőfokon! Emelőeszközök széles választéka!
H-1119 Budapest, Kelenvölgyi határsor 5.
Telefon: (1) 205-6208  |  Fax: (1) 205-6209
 
Emelőgép vizsgálat

Emelőgép időszakos vizsgálat

A törvény előírja az emelőgép vizsgálat meglétét

Az Emelőgép Biztonsági Szabályzatáról szóló 47/1999. (VIII.4.) (Mód.: 135/2004. (XII.16.)GKM) GM-rendelet Melléklete I. Fejezet 3.2., illetve 7.2.10. pontja, valamint a termékekre vonatkozó MSZ, illetve MSZ EN (EU harmonizált) szabványok szerint az emelőgép üzemeltetője köteles a (…) teherfüggesztő eszközök biztonságos állapotának megőrzéséről, emelőgép időszakos vizsgálat meglétéről és a karbantartás szakszerű és rendszeres elvégzéséről gondoskodni.
Az emelőgép időszakos vizsgálat elvégzésére emelőgép-szakértő jogosult.
Cégünk korszerűen felszerelt műhellyel és felkészült szakemberekkel biztosítja az Ön számára az emelőgép időszakos viszgálat lebonyolítását.

Az emelőgép időszakos vizsgálat előírás szerinti gyakorisága

 • Műanyag kötelek és hevederek esetében a vizsgálat elvégzését évente a gyártó utasítása szerint kell végrehajtani. (Útmutató EN 1492 E. 22., valamint az EB SZ I. 7.2.9.2.3.pontja)
 • Láncfüggesztékek esetében MSZ EN 818 számú honosított harmonizált szabvány, valamint az EBSZ I. 7. pont szerint legalább évente, terhelési vizsgálattal egybekötve kell elvégezni.
 • Acélsodronykötelek esetében igénybevételtől függően negyedévente, de legalább félévente kell elvégezni (EBSZ I. 7.2.9.2.). Minden harmadik vizsgálatot statikus terheléses vizsgálattal kell elvégezni.

A fentebb említett emelőgép időszakos vizsgálat elvégzése nem csak azt biztosítja, hogy
 • az Ön emelőgépei, emelőeszközei folyamatosan működőképesek maradnak,
 • Ön az érvényes előírások szerint jár el, és nem teszi ki magát egy hatósági ellenőrzés elmarasztaló következményének, egy komoly bírságnak, hanem
 • Ön óvja meg munkatársai egészségét, testi épségét azzal, hogy egy ellenőrzött, megbízhatóan működő eszközt bocsát rendelkezésükre, azaz munkavédelmi jelentősége is van.

A H-ITB Emeléstechnika nemcsak szakszerű és gyors időszakos és ad-hoc emelőgép vizsgálat elvégzését ajánlja, hanem az emeléstechnika terén komplex kiszolgálást:
 • új termékek forgalmazása (függesztékek, megfogók, adapterek, daruk)
 • emelőgép időszakos vizsgálat szakszerű végrehajtása
 • szabvány szerinti húzatásos vizsgálat
 • vizsgált termékek szükség szerinti javítása
 • egyedi és szerződéses szolgáltatás
 • szaktanácsadás

Az időszakos és ad-hoc emelőgép vizsgálat helye:
 • jó felszerelt műhelyünkben
 • kívánságra az Önök telephelyén

Mérés módja: húzatópad műszaki jellemzői
 • Az Országos Mérésügyi Hivatal által hitelesítve (MSZ EN 10002-2)
 • Mérési tartomány: 0-250 KN
 • Vizsgálható függesztékhossz:
  • legrövidebb befogható méret: 0,6 m
  • leghosszabb befogható méret:16 m

A H-ITB Emeléstechnika segít Önnek, hogy eleget tegyen a törvényben lefektetett kötelezettségeinek. Az elvégzett időszakos emelőgép vizsgálat meglétét cégünk a megfelelő vizsgálati jegyzőkönyvvel igazolja. A sérült emelés- és rögzítéstechnikai eszközök az üzemi balesetek gyakori okozói. A H-ITB Emeléstechnika munkatársai kiszűrve a sérült eszközök használatából fakadó balesetveszélyt, magas szinten segítik elő a munkavédelmet és a biztonságos emelést.
Kérje az Ön részére kidolgozott speciális ajánlatunkat emelőgép-szakértőnktől a 06-1-205-6208/113 telefonszámon vagy e-mailben, aki szívesen a helyszínen is szolgál információval, szaktanácsadással az emelőgép vizsgálat módjáról valamint lehetőségeiről.

Ne vállaljon felesleges kockázatot!

A H-ITB emelőgép-szakszolgálat rendelkezik a szükséges eszközökkel és kompetenciával, hogy átvállalja Öntől a emelőgép vizsgálat felelősséget!

Daruvizsgálatok:
Vállaljuk daruk és egyéb más gépi és kézi emelőgépek MSZ 9721/2-81 szabvány szerinti időszakos szerkezeti, fő és biztonságtechnikai felülvizsgálatát és jegyzőkönyvezését. A feltárt hiányosságokat igény szerint kijavítjuk. El tudjuk végezni az emelőberendezések szerződéses rendszeres karbantartását, illetve eseti javítását is. Szolgáltatásaink közé tartozik még a daruk dokumentációinak pótlása, komplett emelőgép ügyintézői feladatok ellátása, üzembe helyezési és minősítési eljárás lefolytatása, melyek segítségével teljesen mentesítjük partnereinket az emelőgépek üzemeltetésével kapcsolatos tennivalók alól.

Teherfelvevő eszközök vizsgálata:
A H-ITB Emeléstechnika telephelyén található vizsgálóállvánnyal és próbasúlyokkal lehetőség van – az érvényes vizsgálati előírásoknak megfelelően – nem csak statikus terhelési próbák elvégzésére, hanem dinamikus és működési próbákra is. Például: láncos emelők, fogasléces emelők, vagy lemezmegfogók esetében ez elengedhetetlen. Egy egyszerű statikus 25%-os túlterhelés nem ad kellő felvilágosítást az emelőeszköz állapotáról! Ehhez a berendezést szét kell szerelni, ki kell tisztítani, kenni kell, és ha a szemrevételezéses vizsgálat szerint megfelelő a emelőgép, akkor 3 teljes emelési és fékvizsgálat utáni újbóli szemrevételezéses vizsgálat alapján állítható ki a megfelelő vizsgálati jegyzőkönyv.

Teherfelvevő eszközök vizsgálata

Az emelőgépekre vonatkozóan jogszabályi követelmények talán legkényesebb pontja a megfelelőség tanúsításának kérdése. Ehhez két fontos jogszabályt kell figyelembe venni. H-ITB Emeléstechnika Kft.-re mint gyártóra és forgalmazóra vonatkozik a 21/1998. (IV. 17.) IKIM-rendelet, valamint a vonatkozó szabvány. Ezek előírják azokat a feltételeket, melyek mellett az emelőgép forgalomba hozható. Betartását a Fogyasztóvédelmi Felügyelőség ellenőrzi. Az üzemeltetőre vonatkozik az 1993. évi XCIII. törvény 18.§-a és a törvény végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MÜM-rendelet, valamint EBSZ 47/1999.(VIII.4.) GM-rendelet Melléklete. Ebben már az üzembe helyezett emelőgépek munkaeszközként szerepelnek, ellenőrzésüket a munkabiztonsági és munkaügyi felügyeletek végzik. E kötelezettségből fakadó nyilvántartási és időszakos vizsgálati feladatok átvállalásával a H-ITB Emeléstechnika partnerei nem csak termékeket kapnak, hanem nagyfokú munkabiztonságot és törvényes eljárásrendet.

A H-ITB emelőgép-szakszolgálat az alábbi szolgáltatást nyújtja Önnek:
 • Emelőeszközök nyilvántartása
 • Emelőeszköz, emelőgép vizsgálat aktualitásának figyelése
 • Emelőeszköz vizsgálat időpontjainak egyeztetése
 • Bevizsgálás közvetlenül a helyszínen nagyobb mennyiség esetén
 • Emeléstechnikai eszközök azonosítóval való ellátása
 • Vizsgálati jegyzőkönyv
 • Szakmai tanácsadás a helyszínen a felhasználóknak
 • Javítás

Az emelőgépek, emelőeszközök vizsgálatához az alábbi eszközök állnak rendelkezésre:
 • 25 t húzópad
 • 6 t-s vizsgálóállvány
 • Próbasúlyok
 • Javítóműhely
 • Szervízautó

Vizsgálat már az Önök telephelyén is!

A H-ITB Emeléstechnika az időszakos emelőgép vizsgálat helyszíni végzéséhez, kisebb javítások azonnali elvégzéséhez használandó alkatrészekkel felszerelt vizsgáló autóval rendelkezik.

A teljes körű emelőgép vizsgálat elvégzésére szükség van un. túlterheléses vizsgálatra (teherpróbára).

Ilyen vizsgálatok elvégzésére rendelkezünk egy mobil húzópaddal, így képesek vagyunk helyszíni teherpróbát végezni 8 t teherbírásig (+ túlterhelés) és 4 m hosszúságig (acélsodrony köteleken, műanyag köteleken és teheremelő hevedereken és ilyen elemekből készült függesztékeken, láncokon, kézi láncos emelőkön, karos láncos emelőkön, sekliken, szemes csavarokon).
A terhelést folyamatosan egy 10 t-ás nagypontosságú darumérleggel mérjük.

A húzópad működéséhez egy 230 V-os védőérintkezős csatlakozó aljzatot kérünk max. 16 A áramfelvétel mellett.

A fenti eszközök és a képzett szakember gárda biztosítja a törvényben előírt emelőgép vizsgálat gyors és hatékony elvégzését, az üzemidő minimális kiesésével.
Emelőgép vizsgálat
Kunyi Károly
Emelőgép időszakos vizsgálat
Telefon: 06 1 205 6208/113
Mobil: 06 30 742 1135